Wat is BiSL?

BiSL (Business Information Services Library) is een framework voor functioneel beheer. Dit framework richt zich op de gebruikersorganisatie. De gebruiker staat centraal. In het framework worden processen van het informatiemanagement en van het functioneel beheer beschreven. In 2017 verscheen met BiSL Next de opvolger van BiSL.

Wilt u ervoor zorgen dat de ICT voorzieningen en de wensen van de organisatie perfect op elkaar worden afgestemd? Met behulp van BiSL kunt u daarvoor zorgen. Dit framework biedt een leidraad waarmee ervoor gezorgd kan worden dat de informatievoorziening goed werkt en dat behoeften in het bedrijfsproces kunnen worden vertaald naar ICT-oplossingen. Ook is beschreven hoe de ICT-voorzieningen gestuurd kunnen worden vanuit de optiek van gebruikers en hoe de informatievoorziening op de lange termijn vormgegeven moet worden.

De drie niveaus van het BiSL framework

Het BiSL framework kent drie niveaus. De processen worden in dit framework beschreven op uitvoerend, sturend en richtinggevend niveau.

Op het uitvoerende niveau worden de uitvoerende of operationele processen beschreven. Dat zijn processen die zich bezighouden met het dagelijks gebruik van de informatievoorziening. Ook de gewenste aanpassingen in de informatievoorziening worden op dit niveau vormgegeven.

Op de sturende laag in het BiSL framework bevindt zich onder andere financieel management, behoeftemanagement en contract management. Sturende processen op dit niveau houden zich vooral bezig met de opbrengsten, de kosten ne de kwaliteit van de informatievoorziening binnen ene bedrijf. Op dit niveau worden ook de afspraken met de ICT-leverancier beheerd.

De langetermijnvisie op de informatievoorziening wordt beschreven op het richtinggevend niveau. Ook wordt op dat niveau bepaald hoe men de sturing van de informatievoorziening moet inrichten.

Voordelen van BiSL

  1. Er is duidelijk inzicht in de kosten van applicaties
  2. De ondersteuning aan gebruikers kan met BiSL worden verbeterd
  3. Gebruikers weten waar ze terecht kunnen met hun vragen
  4. De bouwer van het systeem weet wat van hem wordt gevraagd
  5. Het systeem voldoet beter aan de verwachtingen
  6. Er is beter inzicht in welke wijzigingen er zijn gepland en wanneer die wijzigingen worden doorgevoerd
  7. Omdat de hele organisatie bij het wijzigingsproces wordt betrokken, neemt de weerstand tegen wijzigingen af

Met zijn jarenlange ervaring als functioneel beheerder neemt Jeroen Kemp je op deze site mee in de wereld van functioneel beheer. Wat is het en wat is de meerwaarde van een functioneel beheerder?

Opleidingen

Meer weten over het BiSL framework? Volg dan de cursus BiSL en ASL bij de LOI

>> Alle opleidingen