Spectr News Theme

BiSL 4e editie komt eraan

Donderdag 18 April 2024, 20:45

Na een aantal jaren van stilte is BiSL terug in 2024. Binnenkort wordt de 4e editie gelanceerd van hét framework voor functioneel beheer. Inhoudelijk blijft de BiSL methode grotendeels hetzelfde, maar visueel wordt het geheel aantrekkelijker en toegankelijker gemaakt. Zodra BiSL 4 officieel gepresenteerd is, zullen we hier uitgebreider aandacht aan besteden.

Doorontwikkeling BiSL

Grote kracht achter de verspreiding van het BiSL gedachtegoed was jarenlang de ASL BiSL Fountdation. Deze is echter eind 2022 opgeheven. Om BiSL beschikbaar te houden en verder te ontwikkelen zijn het netwerk en intellectueel eigendom overgedragen aan de KNVI en de uitgever van de boeken, Van Haren Publishing. Zij willen in de doorontwikkeling van BiSL nadrukkelijk op zoek gaan naar de samenwerking van BiSL met andere open standaarden. Naast nieuwe boeken wordt er ook gewerkt aan nieuwe certificeringen.


Aanbevolen boeken